Zaznacz stronę

Kinezyterapia – opis

KINEZYTERAPIA

Jest najważniejszym elementem rehabilitacji leczniczej, obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem różnych form ruchu jako środka terapeutycznego. Istotą terapii jest przywrócenie sprawności przy wszelkiego rodzaju schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu.
W ramach leczenia można wyróżnić między innymi:
– ćwiczenia bierne
– ćwiczenia czynno – bierne
– ćwiczenia wspomagane
– ćwiczenia czynne wolne
– ćwiczenia czynne z oporem
– ćwiczenia izometryczne
– ćwiczenia ogólnousprawniające

Odpowiednio przygotowany zestaw ćwiczeń wykonywanych systematycznie pozwala na przywrócenie ruchu kręgosłupa i kończyn, zwiększenie wytrzymałości mięśniowej oraz ogólną poprawę wydolności organizmu.