Rehabilitacja

Mgr rehabilitacji Wioleta Boniecka

7

Mgr rehabilitacji Agata Murgała

7

Mgr rehabilitacji Ewelina Błaszczak

7

Mgr rehabilitacji Karolina Zakrzewska

7